Logo Pic
nemzetikonyvtar 2023. május 01.

A mindszenti művészetpártoló könyvelő és statisztikus, Hegedűs Ibolya – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 34. rész

Sorozatunk címe Hésziodosz Munkák és napok című művére utal. Az ókori szerző a földműves kitartó, gondos munkáját jelenítette meg. Könyvtárunk kutató munkatársai ehhez hasonló szorgalommal tárják fel a gyűjtemények mélyén rejlő kincseket. Ezekből a folyamatos feldolgozó munka nyomán felbukkanó kincsekből, témákból, érdekességekből adunk közre egyet-egyet blogunkban. A sorozat századik részében Vasné dr. Tóth Kornélia, a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár tudományos munkatársa „Ex libris gyűjtők, gyűjtemények” címmel indított alsorozatában a tárban található ex librisek készíttetői közül ezúttal Hegedűs Ibolyát és gyűjteményét mutatja be.

Hegedűs Ibolya (1948–2008) mindszenti születésű könyvelő, tervező és statisztikus, műgyűjtő. Hódmezővásárhelyen a HODIKÖT-nél, majd a mindszenti ÁFÉSZ-nél helyezkedett el. Aktív közéleti tevékenységet folytatott, a település kulturális életében meghatározó személyiség volt. Több kiállítást, vetélkedőt, kulturális programot szervezett. Művészi érdeklődése már gyermekkorában kirajzolódott, tagja lett a Kasznár Tóth Emma rajztanárnő vezetésével 1967-ben megalakult rajz- és honismereti szakkörnek. Később tágult a horizontja, betekintést nyerhetett a hódmezővásárhelyi művészvilág életébe is.
Már középiskolás korában közelebbről megérintette a kisgrafika, az ex libris világa. 1979-ben lépett be a Kisgrafika Barátok Körébe. Kisgrafikai gyűjteménye létrehozásának, a nevére szóló ex librisek készíttetésének a hátterében a művészetpártolás szándéka, a művészet szeretete állt. Lakóhelye, Mindszent a Tisza bal partján fekszik, erre utal Petőfi Sándor A Tisza című versét idéző ábrázolás a ceglédi Nagy László Lázár egy rézkarcán, a neves költő portréjával. Ez az egyik legszebb, Hegedűs Ibolya nevére szóló grafika, melynek az idei évre szóló aktualitását a Petőfi-bicentenárium adja.

1_kep-hegedus_i_petofi_nagy_ll_op_418_c3_104x90_j_opti.jpg

Nagy László Lázár rézkarca (1983). A kép forrása: Vasné dr. Tóth Kornélia: Nagy László Lázár kisgrafikai világa, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2018, 143. – Törzsgyűjtemény

Mindszent város katolikus templomát többször újjáépítették, valamennyi alkalommal a mindenszenteknek ajánlották – innen ered a település elnevezése.

2_kep-klap_mindszent_1971pecset_r_k_templom_-j3_opti.jpgMindszent, római katolikus templom. Képeslap – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Csiby Mihály grafikáján a templom épülete a mindszenti városházával és a város címerével szerepel. Az 1772-ből eredeztethető címerben a két hal és a szigony – a települést alapító hét halászcsaládra is utalóan – az ősi halászatot jelképezi.

3_kep-hegedus_ibolya-_csm_op_179_jav2_opti.jpgCsiby Mihály linómetszete (1982). Jelzet: Exl.H/153 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Hegedűs Ibolya azokat a művészeket – köztük Fery Antalt, Kopasz Mártát, König Róbertet, Csiby Mihályt, Nagy László Lázárt, Andruskó Károlyt – kérte fel ex librisei elkészítésére, akik azonosulni tudtak az ő világlátásával, szemléletmódjával. Erről így vallott:

„A művész helyettem rajzolja meg az én gondolataimat, de ugyanúgy az Ő egyénisége is benne lesz. Sőt akár három alkotó is jelen lehet. Teszem fel, az én legkedvesebb költőm Tóth Árpád, s róla készít nekem ex librist egy művész, akkor abban mindhárman megjelenünk...”

Benák Katalin: Hegedűs Ibolya (1948–2008). In: Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület jubileumi évkönyve, 19592009, Budapest, KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, 2009, 65. – Törzsgyűjtemény

A gyűjtő a példaként említett Tóth Árpád-emlékgrafika mellett számos in memoriam lapot készíttetett, költőink-íróink közül például még Kosztolányi Dezső és Fekete István tiszteletére.
A mindszenti születésű dr. Bene Ferenc (1775–1858) orvos, a himlőoltás magyarországi bevezetője helyi kötődése miatt is megörökítést nyer egy grafikán. Ezen a portré kiegészítő elemeként, a gyógyításra utaló jelképként kígyós bot szerepel.

4_kep_-hegedus_ibolya-_graf_csibym_op_127_j_opti.jpgCsiby Mihály linómetszete (1980). Jelzet: Csiby/94 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Kovács Margit (1902–1977) keramikus, szobrász portréja szobraival, keresztekkel kap megjelenítést az egyházművészeti munkásságáról sokak által ismert Csiby Mihály alkotásán.

5_kep-hegedus_ibolya-kovacs_m_graf_csiby_95x65_opti.jpgCsiby Mihály linómetszete (1980). Jelzet: Csiby/297 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A grafika hitelesen idézi fel a modern magyar kerámiaművészet megteremtőjét, aki így nyilatkozott művészetéről:

Az anyag mindennapi kenyerem, örömöm, bánatom. Már az első érintésekor életem elemévé vált. És azóta az elem bekerülve vérem áramába, hol az öröm hullámhegyeire, hol az ijedt reménytelenség hullámvölgyeibe sodor, emel, buktat.”

Képzőművészet Magyarországon a két világháború között: Kovács Margit 1902–1977. In: A háború árnyékában. Az 1930-as évek Magyarországa. A Szegedi Egyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára tartalomszolgáltatása

Medgyessy Ferenc (1881–1958) szobrászművész születésének centenáriumára szintén Csiby Mihály alkotott emlékgrafikát 1981-ben.

6_kep-csiby_m_medgyessy_f_x3_1981_85_53_exl_h_149_opti.jpgCsiby Mihály linómetszete (1981). Jelzet: Exl.H/149 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Ugyancsak centenáriumra készült a Pablo Ruiz Picasso (1881–1973) születésére emlékező lap Picasso portréjával és jellemző motívumaival, a spanyol művészt idéző kubista stílusban.

7_kep-hegedus_ibolya-_picasso-graf_csiby_op_145_j2_varia_opti.jpgCsiby Mihály linómetszete (1981). Jelzet: Csiby/111 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A híres személyek munkássága előtti tiszteletadás mellett Hegedűs Ibolya ex librisein gyakori téma a természet-, kiemelten a virágábrázolás. Nagy László Lázár alábbi grafikája azért különleges, mert a rajta látható hegedű és ibolya révén a gyűjtő vezeték- és keresztnevére is utaló, ún. beszélő ex libris.

8_kep-hegedus_ibolya_gr_nagy_l_l_50x101_j_opti.jpgNagy László Lázár fametszete (1982). A kép forrása: Palásthy Lajos ex libris gyűjteménye

A Hegedűs Ibolya ex libris kollekciójából fennmaradt, elsősorban irodalmi, képzőművészeti és helytörténeti kötődést mutató lapok az utókor számára is számos adalékkal szolgálnak a gyűjtő sokoldalú egyéniségére, érdeklődési köreire vonatkozóan; mindeközben a grafikák alkotóiról is sokat elárulnak.

9_kep-hegedus_ibolya_gr_nagy_l_l_89x63-_exl_h_151_j_opti.jpgNagy László Lázár fametszete (1982). Jelzet: Exl.H/151 – Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Irodalom:

Vasné dr. Tóth Kornélia (Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár)

Az Ex libris gyűjtők, gyűjtemények című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész

A Munkák és napok – és kincsek című sorozatunk további részei: 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész; 11. rész; 12. rész; 13. rész; 14. rész; 15. rész; 16. rész; 17. rész; 18. rész; 19. rész; 20. rész; 21. rész; 22. rész; 23. rész; 24. rész; 25. rész; 26. rész; 27. rész; 28. rész; 29. rész; 30. rész; 31. rész; 32. rész; 33. rész; 34. rész; 35. rész; 36. rész; 37. rész; 38. rész; 39. rész; 40. rész; 41. rész; 42. rész; 43. rész; 44. rész; 45. rész; 46. rész; 47. rész; 48. rész; 49. rész; 50. rész; 51. rész; 52. rész; 53. rész; 54. rész; 55. rész; 56. rész; 57. rész; 58. rész; 59. rész; 60. rész; 61. rész; 62. rész; 63. rész; 64. rész; 65. rész; 66. rész; 67. rész; 68. rész; 69. rész; 70. rész; 71. rész; 72. rész; 73. rész; 74. rész; 75. rész; 76. rész; 77. rész; 78. rész; 79. rész; 80. rész; 81. rész; 82. rész; 83. rész; 84. rész; 85. rész; 86. rész; 87. rész; 88. rész; 89. rész; 90. rész; 91. rész; 92. rész; 93. rész; 94. rész; 97. rész; 98. rész; 99. rész

Vissza a címlapra
OSZK
Országos Széchényi Könyvtár
Magyar és magyar vonatkozású írott kulturális örökség
A kultúra felhasználói. Gyűjtés, feldolgozás, megőrzés, szolgáltatás.

Budapest, Budavári Palota "F" épület
Tel: 224 3700

Nyitvatartás: Kedd–csütörtök: 10.00–18.00
Péntek–szombat: 9.00–19.00
Legjobban pörgő posztok
Napi érdekes - 516
JTom • 8 nap
Célegyenesben Felipe Anderson szerződtetése
venember83 • 6 nap
Allegri: „Folytatjuk a pozitív sorozatunkat”
venember83 • 8 nap
A Kádár-kocka
Kerek Bálint • 5 nap
Yıldız lehet a megújuló Juve arca
venember83 • 4 nap
Cikkek a címlapról
Látnivalók Langkawin – Programok és pihenés Malajzia legnagyobb szigetén
A maláj utunk harmadik részében Langkawi szigetén eltöltött öt napunk élményeit, felfedezéseit foglalom össze. A változatos programok és látnivalók mellett elősorban a pihenésé volt a főszerep, de mutatom, mit érdemes tudni a szigetről!
164. Taxisofőr (Taxi Driver) (1976)
USA (Bill/Phillips, Columbia), 114 perc, Metrocolor, neo-noirRendező: Martin ScorseseProducer: Julia Phillips, Michael PhillipsOperatőr: Michael ChapmanForgatókönyv: Paul SchraderZene: Bernard HerrmannSzereplők: Robert De Niro, Jodie Foster, Albert Brooks, Harvey Keitel, Leonard Harris, Peter Boyle,…
>